Studio H. is een interieur studio die zich richt op interieur ontwerp en de realisatie daarvan. Of het nu gaat om één vertrek of een totaal interieur. Niets is te groot, niets is te klein. 

 

Studio H. stelt de behoeften van haar klanten centraal en reageert op hun wensen. Of het nu gaat om de bewoner van een huis of de medewerker van een kantoor.

Interieur is sfeer en beleving. Maar interieur ondersteunt ook de functies en het gebruik binnen een ruimte of een gebouw. Uw wensen worden vertaald in een ontwerp dat passend is. Passend bij de ruimte, passend in de context en passend bij de gebruik(st)er.

 

Zoals ook bestaande of authentieke interieurelementen. Niet alles hoeft nieuw. Juist deze elementen hebben een verhaal en geven identiteit aan een persoon, een bedrijf of een instelling. Bovendien richt ik mij in mijn ontwerpen sterk op kwaliteit in relatie tot beleving en gebruik. In de balans tussen functionaliteit, bruikbaarheid en beleving ligt mijn meerwaarde.

 

Samen uw verhaal creëren!

 

WERKWIJZE

 

Studio H. gaat graag met u in gesprek. Wat beweegt u en waar moet het interieur aan voldoen? Wat zijn uw wensen en uw mogelijkheden?

 

Na het gesprek zet Studio H. de gezamenlijke bevindingen uiteen in een plan van aanpak met inzicht in de tijdsplanning en een inschatting van de kosten.

Aan de hand van onder andere collages en indelingsvoorstellen maakt Studio H. het ontwerp. Zodanig dat het aan al uw wensen voldoet.

Studio H. werkt met inspiratiebeelden, kleuren, stof- en materiaalsamples en (digitale) schetsen, zodanig dat er een interieurconcept ontstaat. Uw ‘DNA’ is daarbij leidend. 

 

Als het ontwerp definitief is, gaan wij over tot de werkvoorbereiding. De fase waarin het ontwerp wordt vertaald naar het bestek. In deze vertaalslag van ontwerp naar realisatie maakt Studio H. het verschil. Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende onderdelen: bouw, vaste inrichting en losse inrichting. 

Studio H. stuurt alle partijen aan. Indien gewenst nemen we het volledige projectmanagement rondom de inrichting en eventuele verbouwing voor onze rekening. Zowel voor de particulier als de zakelijke markt. Alles met aandacht voor ieder detail. 

 

Studio H. werkt samen met een groot netwerk van aannemers, meubelmakers en leveranciers. Partijen met wie Studio H. prettig samenwerkt en allen met net zoveel aandacht voor hun vak als wij.